زبان دري

.معلومات در مورد خدمات صحی برای افراد بدون حق اقامت و مدارک

:معلومات عمومی!در صورت احتمال مشاهده خطر جانی برای افراد به مرکز فوریتها112تلفن کنید

خدمات درمانی و صحی جزو حقوق بشر محسوب میشود و در فن ند تمام افراد باید از.خدمات ضروری صحی برخوردار باشند

در صورتی که نیاز فوری به درمان پیدا کردید به مرکز درمانی محل زندگی ویا مراکز ایمرجنسی.شفاخانه ها مراجعه کنید.دکتر مربوطه در مورد وضیعت ایمرجنسی شما تصمیم میگیرد

بسته به شهر ی که خدمات صحی را از آن دریافت میکنید هزینه ها فرق میکنند.ممکن است از شما.کل هزینه درمان درخواست شود.هزینه صحی فورا بعد از دریافت خدمات باید پرداخت شود

شما در فن ند خدمات صحی ایمرجنسی را دریافت میکنید، حتی اگر پیسه نداشته باش.برای مثال بزرگسا ن بدون مدرک در هلسینکی تنها هزینه خدمات پذیرش از بیمار دریافت میشود

.اگر شما در مورد هزینه ها سوال دارید میتوانید با ما در گلوبال کلینیک مشورت کنید به کارمند سیستم صحی در مورد وضعیت خودتان معلومات بدهید تا خدمات بهتری دریافت کنید.کارمندان خدمات صحی

.در باره وضعیت اقامتی شما به دلیل نداشتن مدرک، به پلیس یا اداره مهاجرین معلومات نمیدهند در فن ند کارمندان مقررات حفظ اسرار بیمار را به خوبی رعایت:در هلسینکی

هزینه تمام خدمات صحی ضروری با دیگر مردم هلسینکی یکسان است.خدمات صحی برای شما در)Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki( .مرکز خدمات درمانی و صحی کا ساتاما داده میشود

البته شما میتوانید خدمات صحی را از مرکز نزدیک خودتان دریافت کنید.برای زنان باردار واطفال خدمات صحی گسترده تری وجود دارد

در اسپو: خدمات صحی ضروری برای افراد بدون مدرک وجود دارد. میتوانید از مراکز درمانی محل زندگی خدمات صحی دریافت کنید. برای زنان باردار و کودکان خدمات صحی گسترده تر وجود دارد. در وانتا: خدمات صحی ضروری برای افراد بدون مدرک وجود دارد. میتوانید از مراکز درمانی محل زندگی خدمات صحی دریافت کنید. هزینه خدمات از بیمار دریافت میشود. برای زنان باردار و کودکان

خدمات صحی گسترده تر وجود دارد. زنان باردار: حفظ س مت زنان باردار در دوران بارداری اهمیت دارد.

اگر شما باردار هستید به مراکز مشاوره مادران مراجعه کنید و یا با گلوبال کلینیک تماس بگیرید، ما شما را برای دریافت خدمات راهنمایی میکنیم. در زنان باردار و دت یک موضوع مهم و ضروری است. اگر در باره و دت و صحت در دوران بارداری به مشکل رسیدید با شفاخانه زایشگاه تماس بگیرید.

زنان باردار بدون مدرک در هلسینکی ، اسپو ، وانتا ، تورکو ، تمپره و چندین شهرداری کوچکتر به خدمات بهداشتی یکسان، و با همان قیمت ساکنان محلی دسترسی دارند. در دوران نظارت بر بارداری س مت کودک را از طریق مادر نظارت میکنند. خدمات مشاوره برای مادران در کلینیک زایمان قبل و بعد از زایمان در فن ند رایگان است.

اطفال: تمام اطفال که در سن مکتب هستند (7تا16ساله) باید خدمات صحی و آموزش را به شکل حقوق اطفال دریافت کنند.

اطفال بدون مدرک که زیر18سال هستند، در هلسینکی ، اسپو ، وانتا ، تورکو ، تامپره و چند شهر خردتر دیگر، با همان قیمت باشندگان محلی به همان خدمات صحی دسترسی دارند. مراجعه به درمانگاه اطفال (اطفال زیر7سال) رایگان است.

اگر در دریافت خدمات صحی مشکل دارید یا به معلومات بیشتری نیاز دارید ، با کلینیک گلوبال تماس بگیرید! در صورت لزوم از مترجم استفاده میکنیم. شماره تلفن:044 977 45 47

گلوبال کلینیک:

کلینیک گلوبال یک کلینیک داوطلبانه است که به شما خدمات صحی غیر ایمرجنسی و قابل اعتماد در چند زمینه ارائه می کند. ما از خارجیها و مهاجرینی که به خدمات صحی دسترسی ندارند حمایت کرده و آنها را در دریافت خدمات کمک میکنیم. خدمات رایگان و قابل اعتماد است. داوطلبان متعهد به رعایت مقررات حفظ اسرار مشتری هستند. در این کلینیک دکتورهای داوطلب ، دکتوران دندان ، نرس ها ، ماماها و روان شناسان موظف هستند. . کلینیک ها در سراسر فن ند وجود دارند و می توانید به یکی از آنها مراجعه کنید.، حتی اگر در شهر خود هیچ کلینیکی وجود نداشته باشد.

تماس با ما: هلسینکی

globalclinic.finland@gmail.com
044 977 4547

(مسئول خدمات صحی داوطلبانه)

تورکو

globalclinicturku@gmail.com
046 625 14 12

یونسو

globalclinicjoensuu@gmail.com
046 964 5137

هتی

info@globalcliniclahti.fi
046 956 41 99

Start typing and press Enter to search