Global Clinicin palvelut

Katso sivun alalaidasta lähimmän Global Clinicin yhteystiedot, kun tarvitset terveyteen liittyviä neuvoja tai kiireetöntä terveydenhoitoa.  Helsingin Global Clinicillä saa myös palveluohjausta, ehkäisyneuvontaa sekä oikeudellista neuvontaa. Global Clinicin palvelut ovat maksuttomia. Alta löydät tietoa hoitomahdollisuuksista Suomessa.

Psykologipalvelut Helsingin Global Clinicillä

Paperittomuuteen liittyy huolta ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Omasta tilanteesta keskusteleminen ammattilaisen kanssa voi helpottaa oloa. Global Clinic Helsingissä toimii vapaaehtoisia psykologeja, jotka tarjoavat psykologista keskusteluapua klinikan aukioloaikoina.

Psykologin vastaanotolle hakeudutaan esimerkiksi mielialaoireiden, stressin, univaikeuksien, ahdistuneisuuden tai ihmissuhteita koskevien huolien vuoksi. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan ja mahdollisesta jatkosta sovitaan psykologin kanssa erikseen. Luottamukselliset keskustelut käydään tarvittaessa tulkin välityksellä. Psykologeja sitoo vaitiolovelvollisuus.

Voit ilmoittaa tulostasi etukäteen soittamalla klinikan puhelinnumeroon. Yhteydenotto etukäteen ei ole välttämätön, mutta se auttaa varmistamaan psykologin sekä tulkin saatavuuden.

Muiden tahojen järjestämiä palveluita

  • Sos-kriisikeskus: lyhytkestoista keskusteluapua kriisistä selviytymisen tueksi
  • Mieli ry:n arabian- ja englannikielinen kriisipuhelin: 09 2525 0113 
  • ma, ti klo 11.00-15.00, ke klo 13.00-16.00 ja 17.00-21.00 sekä to 10.00-15.00
  • Monika-naiset: monikulttuurista toimintaa ja tukea väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille
  • Mielenterveystalosta löytyy tietoa ja itsehoito-ohjeita suomeksi, englanniksi, arabiaksi, somaliksi, venäjäksi ja kurdi-soraniksi.

Raskaana olevat ja lapset

Julkiset palvelut

Suomessa kaikki saavat kiireellistä hoitoa. Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä ja Siilinjärvellä tarjotaan välttämättömät terveyspalvelut myös paperittomille. Useissa kunnissa, esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella sekä useissa pienemmissä kunnissa, raskaana olevat paperittomat naiset ja kaikki alle 18-vuotiaat paperittomat ovat oikeutettuja laajoihin terveydenhuollon palveluihin, kuten neuvolapalveluihin. Alla tarkempia yhteystietoja olemassaolevista palveluista.

  • Helsingin neuvolan ajanvaraus: puh. 09 310 55530 (ma–pe klo 8–14)
  • Espoon neuvolan ajanvaraus: puh. 09 816 22800 (ma–pe klo 8.30–13.30)
  • Vantaan neuvolan ajanvaraus puh. 09 8392 5900 (ma–to klo 8–15)

Jos neuvola-aikaa ei saa, ole yhteydessä Global Cliniciin.

Muissa kunnissa asuvien kannattaa olla yhteydessä lähimpään Global Cliniciin, jotta voimme selvittää raskauden seurannan mahdollisuudet.

Lapset
Kaikilla kouluikäisillä lapsilla (7-16-vuotiaat) on Suomessa oikeus perusopetukseen sekä kouluterveydenhuoltoon. Niissä kunnissa, joissa on päätetty tarjota laajat terveyspalvelut paperittomille lapsille voi kiireettömissä asioissa olla yhteydessä paikalliseen terveyskeskukseen.

Jos sinulla on kysyttävää hoitomahdollisuuksista, voit ottaa yhteyttä Global Cliniciin niin ohjaamme eteenpäin.

Kiireellinen välttämätön hoito

Kaikki Suomessa oleskelevat ovat oikeutettuja kiireelliseen hoitoon julkisissa palveluissa. Sillä tarkoitetaan ”äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista” (Terveydenhuoltolain 50 §). Sosiaali ja terveysministeriön verkkosivuilla paperittomien kiireellisestä hoidosta täällä.

Mikäli epäilet, että jonkun henki on vaarassa, ota aina yhteyttä hätäkeskukseen (112)! 

Kun tarvitset kiireellistä hoitoa, ota yhteys paikalliseen terveysasemaan tai päivystyssairaalaan. Kiireellinen hoito voi olla muutakin kuin päivystyksessä annettavaa hoitoa. Siihen voivat kuulua myös tarpeellinen lääkitys sekä laboratoriokokeet. Lääkärisi päättää kiireellisestä hoidosta. Lisätietoa hoitopaikoista löydät täältä.

Helsingissä ja Espoossa kaikki paperittomat saavat välttämättömän hoidon. Lapset ja raskaana olevat saavat laajan terveydenhuollon. Helsingin palveluista löydät lisää tietoa kaupungin sivuilta. Muissa kunnissa käytännöt vaihtelevat ja kiireellisestä hoidosta peritään pääsääntöisesti hoidon tosiasialliset kustannukset. Lasku perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnistä tai sairaalahoidosta lähetetään jälkikäteen postitse.  Saat kiireellistä hoitoa, vaikka sinulla ei olisikaan rahaa! Laskuasioissa voit olla yhteydessä sairaalan sosiaalityöntekijään tai Global Cliniciin. Yksityisillä lääkäriasemilla maksu kuitenkin yleensä suoritetaan paikan päällä. Paikallisista päätöksistä johtuen ainakin Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Turussa ja Tampereella paperittomat raskaana olevat naiset sekä paperittomat lapset saavat laajat terveyspalvelut samoin asiakasmaksuin kuin kuntalaiset.

Terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole oikeutta ilmoittaa paperittomasta potilaasta poliisille tai maahanmuuttoviranomaisille vain siksi, että potilas on paperiton. Jos kuitenkin kohtaat tällaisen tilanteen tai kuulet siitä, ota yhteyttä Global Cliniciin.

Jos kohtaat ongelmia hoitoon pääsyssä tai haluat neuvoja, voit ottaa yhteyttä Global Cliniciin.

Start typing and press Enter to search