Mikä on Global Clinic?

Global Clinicin eli paperittomien klinikan toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön. Helsingin klinikalla toimii vapaaehtoisia lääkäreitä, sairaanhoitajia, kätilöitä, hammaslääkäreitä, psykologeja sekä tulkkeja. Lisäksi Helsingissä Paperittomat-hankkeen lakimies antaa klinikalla oikeudellista neuvontaa ja HIV-tukikeskus järjestää klinikalla säännöllisesti testausta.  Tarjoamme moniammatillista apua niille, joilla ei ole oikeutta julkiseen terveydenhoitoon Suomessa. Apua saa veloituksetta, anonyymisti ja luottamuksella. Henkilökunta on sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen.

Global Clinic toimii Helsingin lisäksi Turussa, Lahdessa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa. Toiminnassa on eri paikkakunnilla mukana eri kansalaisjärjestöjä. Mukana verkostotyössä ovat muun muassa Helsingin ja Oulun Diakonissalaitokset, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Diakoniakeskus, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry, Oikeudet ilman rajoja ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste, HIV-tukikeskus sekä International Evangelical Church.

Medialle

Toimittajat voivat pyytää haastatteluja vapaaehtoistyöntekijöiltä. Global Clinicin periaatepäätöksen mukaan emme kuitenkaan järjestä asiakkaidemme haastatteluja tai välitä heille haastattelupyyntöjä.

Toivomme, että mediassa nostettaisiin esiin rakenteita, jotka ovat esteenä paperittomien terveyspalveluihin pääsylle sekä paperittomien terveyspalveluihin liittyviä ajankohtaisia asioita.

Mediayhteydenotot:
p. 044 744 0014

Start typing and press Enter to search