Global Clinic

Global Clinic - Yhteiskunnan haavoittuvimmille

Global Clinic on terveyden- ja sairaanhoitoa sekä juridista neuvontaa tarjoava vapaaehtoisvoimin ylläpidetty klinikka. Palvelut ovat ensisijaisesti tarkoitettu potilaille, jotka eivät ole oikeutettuja julkiseen terveydenhoitoon.

Global Clinic on avoin kaikille, kansalaisuuteen ja maassaolostatukseen katsomatta. Apua saa veloituksetta, anonyymisti ja luottamuksella. Henkilökunta on sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen. Global Clinic toimii Helsingissä, Turussa ja Oulussa.

Global Clinicin toimintaa koordinoi usean eri kansalaisjärjestön muodostama paperittomien verkosto. Mukana ovat mm. Helsingin ja Oulun Diakonissalaitokset, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Diakoniakeskus, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry, Oikeudet ilman rajoja ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste, HIV-tukikeskus sekä International Evangelical Church.

Information in English: 

Click here for info in English (in PDF format)

Information en Français: 

Cliquez ici pour infos en Françaisis (en format PDF)

Informații în Română:

Click aici pentru informatii Română (în format PDF)

Ota yhteyttä:

Contact us:

Global Clinic Helsinki 
globalclinic.finland@gmail.com,
puh. (+358) 44 977 4547

Global Clinic Joensuu
globalclinicjoensuu@gmail.com
puh. (+358) 46 5900 186

Global Clinic Tampere
globalclinic.tampere@gmail.com
puh. (+358) 40 804 8134

Global Clinic Turku 
globalclinicturku@gmail.com,
puh. (+358) 46 625 1412

Global Clinic Oulu 
paperittomat@odl.fi