Tietoa terveyden ammatti-
laisille

Ammattilaisten vastuut ja velvoitteet

Jokaisella taustaan katsomatta on oikeus terveyteen. Perustuslain 19 § 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tätä ilmentävät muun muassa terveydenhuoltolain ja erikoissairaanhoitolain säädökset kiireellisestä hoidosta, jota on annettava julkisessa terveydenhuollossa kaikille.

Terveydenhuoltohenkilökuntaa sitoo lain mukaan hyvin tiukka ja laaja salassapitovelvollisuus. Terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole oikeutta ilmoittaa viranomaisille laittomasta maassa oleskelusta: paperittomasta ei saa ilmoittaa poliisille vain siksi, että hän on statukseltaan paperiton. Lisätietoja Valviran sivuilla. On kaikkien etu, että potilas uskaltaa hakeutua hoitoon.

Useat kunnat ovat päättäneet antaa paperittomille kiireellistä laajempaa terveydenhoitoa ja hyviä käytäntöjä on kehitetty hoidon järjestämisessä. Helsingissä kaikki paperittomat pääsevät välttämättömään hoitoon samaan hintaan kuin kuntalaiset. Lisäksi esimerkiksi Helsingissä, Turussa, Vantaalla ja Espoossa on tehty paikalliset päätökset, että paperittomat raskaana olevat naiset ja lapset saavat saman terveydenhoidon kuin kuntalaiset.

Alla olevassa numerossa vastataan ammattilaisten kysymyksiin paperittomien terveydenhoidosta:

044 744 9932

Lisätietoa

Lue lisää ulkomaalaisten oikeudesta terveydenhoidon palveluihin Suomessa Kelan sivuilta.

Terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa ohjaa myös ammattietiikka. Alle on listattu lisätietoa ammattikunnittain.

  • Lääkärin ammattietiikasta löydät tietoa täältä
  • Tehyn julkaisu paperittomien hoidosta löytyy täältä

Alla olevassa videossa paperittomien kanssa työskentelevät suomalaiset kertovat, miksi paperittomat potilaat tulee hoitaa.

Neuvontapuhelin ammattilaisille

Papete-työ ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua neuvontapuhelinta, joka palvelee arkisin klo 9−15 numerossa 044 744 9932. Neuvontapuhelimessa annetaan tietoa paperittomien henkilöiden hoitokäytännöistä ja hoitomahdollisuuksista.

Start typing and press Enter to search