Tietoa terveyden ammatti-
laisille

Ammattilaisten vastuut ja velvoitteet

Perustuslain 19 § 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tätä ilmentävät muun muassa terveydenhuoltolain ja erikoissairaanhoitolain säädökset kiireellisestä hoidosta, jota on annettava julkisessa terveydenhuollossa kaikille.

Terveydenhuoltohenkilökuntaa sitoo lain mukaan hyvin tiukka ja laaja salassapitovelvollisuus. Terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole oikeutta ilmoittaa viranomaisille laittomasta maassa oleskelusta: paperittomasta ei saa ilmoittaa poliisille vain siksi, että hän on statukseltaan paperiton. Lisätietoja Valviran sivuilla.

Helsingissä kaikki paperittomat pääsevät kiireelliseen hoitoon samaan hintaan kuin kunnan asukkaat. Helsingissä, Turussa, Vantaalla ja Espoossa on tehty paikalliset päätökset, että paperittomat raskaana olevat naiset ja lapset saavat myös laajempaa terveydenhoitoa.

Lue lisää ulkomaalaisten oikeudesta terveydenhoidon palveluihin Suomessa Kelan sivuilta.

Terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa ohjaa myös ammattietiikka. Alle on listattu lisätietoa ammattikunnittain.

  • Lääkärin ammattietiikasta löydät tietoa täältä
  • Tehyn julkaisu paperittomien hoidosta löytyy täältä

Onko sinulla kysyttävää?

Papete-työ ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua neuvontapuhelinta, joka palvelee arkisin klo 9−15 numerossa 044 744 9932. Neuvontapuhelimessa annetaan asiantuntija-apua paperittomien henkilöiden hoitokäytännöistä ja hoitomahdollisuuksista.

Start typing and press Enter to search